LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 176 -> Kod biračkog mjesta: 176A007
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
176A001
BURMAZI
LOVAČKI DOM - BURMAZI
1.
176A002
KRUŠEVO
OSNOVNA ŠKOLA KRUŠEVO
1.
176A003
PODGRAD 1
DJEČJI VRTIĆ STOLAC
1.
176A004
STOLAC 1
OSNOVNA ŠKOLA STOLAC
1.
176A005
GORICA 1
RADIMLJA B.B.
1.
176A006
RIVINE 1
OSNOVNA ŠKOLA RIVINE
1.
176A007
BOBANOVO
DOM BOBANOVO
1.
176A008
ALADINIĆI
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA CRNIĆI
1.
176A009
PRENJ
OSNOVNA ŠKOLA PRENJ
1.
176A010
HODOVO
OSNOVNA ŠKOLA HODOVO
1.
176A011
VIDOVO POLJE
VIDOVO POLJE B.B.
1.
176A012
STOLAC 2
VATROGASNI DOM STOLAC
1.
176A013
STOLAC 3
OSNOVNA ŠKOLA STOLAC
1.
176A014
RIVINE 2
OSNOVNA ŠKOLA RIVINE
1.
176A015
PODGRAD 2
DJEČJI VRTIĆ STOLAC
1.
176A016
GORICA 2
RADIMLJA B.B.
1.
176A017
CRNIĆI
OSNOVNA ŠKOLA CRNIĆI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
608
Ukupno važećih glasova
504
Ukupno nevažećih glasova11
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba