LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A004
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
117A001
BREZA 1
PARTIZAN
1.
117A002
BREZA 2
RADNIČKI DOM
1.
117A003
BREZA 3
GIMNAZIJA
1.
117A004
MAHALA 1
MAHALA
1.
117A005
ŽUPČA 1
ŽUPČA
1.
117A006
BUKOVIK
BUKOVIK
1.
117A007
GORNJA BREZA
GORNJA BREZA
1.
117A008
VIJESOLIĆI
VIJESOLIĆI
1.
117A009
SLIVNO
SLIVNO
1.
117A010
POTKRAJ
POTKRAJ KAHVE
1.
117A011
ŽUPČA 2
ŽUPČA
1.
117A012
MAHALA 2
DOM MAHALA
1.
117A013
VRBOVIK
VRBOVIK
1.
117A014
BULBULUŠIĆI-KAMENICE
BULBULUŠIĆI PRUVATNA KUĆA
1.
117A015
KORITNIK
KORITNIK
1.
117A016
BANJEVAC
BANJEVAC
1.
117A017
BATE
MJESNA PRODAVNICA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
959
Ukupno važećih glasova
594
Ukupno nevažećih glasova42
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]