LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 113 -> Kod biračkog mjesta: 113A007
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
113A001
BARE 1
OSNOVNA ŠKOLA - BARE
1.
113A002
BUSOVAČA 1
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A003
BUSOVAČA 2
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A004
BUSOVAČA 4
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A005
BUSOVAČA 6
OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A006
BUSELJI
DOM MJESNE ZAJEDNICE - BUSELJI
1.
113A007
RAVAN
DOM MLADEŽI -RAVAN
1.
113A008
KAONIK 1
OSNOVNA ŠKOLA - KAONIK
1.
113A009
SOLAKOVIĆI
KUĆA STANKA ČAVARE - SOLAKOVIĆI
1.
113A010
PUTIŠ
OSNOVNA ŠKOLA - PUTIŠ
1.
113A011
KAĆUNI 1
OSNOVNA ŠKOLA - KAĆUNI
1.
113A012
LUGOVI 1
OSNOVNA ŠKOLA - LUGOVI
1.
113A013
LUGOVI 2
OMLADINSKI DOM - LUGOVI
1.
113A014
POLJE
KUĆA RELOTA IVUKE - POLJE
1.
113A015A
KAĆUNI 2
OSNOVNA ŠKOLA - KAĆUNI
1.
113A015B
KAĆUNI 2
OSNOVNA ŠKOLA - KAĆUNI
1.
113A016
BARE 2
OSNOVNA ŠKOLA BARE
1.
113A017
BUSOVAČA 3
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A018
BUSOVAČA 5
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A019
BUSOVAČA 7
OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA
1.
113A020
KAONIK 2
OSNOVNA ŠKOLA KAONIK
1.
113A021
KATIĆI
OSNOVNA ŠKOLA KATIĆI
1.
113A022
LUGOVI 3
OSNOVNA ŠKOLA LUGOVI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
554
Ukupno važećih glasova
384
Ukupno nevažećih glasova17
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba