LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 093 -> Kod biračkog mjesta: 093A128
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
093A000
GLASANJE LIČNO
LIČNO U OPĆINI 91
1.
093A001
ARNAUTI
PODRUČNA OŠ ARNAUTI
1.
093A002
TETOVO 1
OŠ "HASAN KIKIĆ"
1.
093A003
BABINO
OŠ "HAMZA HUMO"
1.
093A004
BRIZNIK
PROSTORIJE MZ BRIZNIK
1.
093A005
BISTRIČAK
PODRUČNA OŠ ĆAMIL SIJARIĆ
1.
093A006
BILINO POLJE 1
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A007A
BILINO POLJE 2
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A007B
BILINO POLJE 2
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A008A
BLATUŠA 1
OŠ BLATUŠA
1.
093A008B
BLATUŠA 1
OŠ BLATUŠA
1.
093A009
BLATUŠA 2
OŠ BLATUŠA
1.
093A010
BLATUŠA 3
OŠ BLATUŠA
1.
093A011
BLATUŠA 4
OŠ BLATUŠA
1.
093A012
BRIST 1
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
1.
093A013
BRIST 2
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
1.
093A014
BRIST 3
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
1.
093A015
CARINA 1
OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
1.
093A016
CARINA 2
OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
1.
093A017
CENTAR 1
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A018
CENTAR 2
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A019
CENTAR 3
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A020
CENTAR 4
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A021
CRKVICE 1
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A022
CRKVICE 2
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A023
CRKVICE 3
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A024
CRKVICE 4
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A025
CRKVICE 5
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A026
CRKVICE 6
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A027
CRKVICE 7
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A028
ČAJDRAŠ - VJETRENICE
PODRUČNA OŠ DONJI ČAJDRAŠ
1.
093A029
PUTOVIĆI
DRUŠTVENI DOM PUTOVIĆI
1.
093A030
GORICA
DRUŠTVENI DOM GORICA
1.
093A031
DONJA GRAČANICA 1
DOM DONJA GRAČANICA
1.
093A032
DONJE BABINO
DOM KASAPOVIĆI - DONJE BABINO
1.
093A033
DONJA VRACA
DOM DONJA VRACA
1.
093A034
GORNJA GRAČANICA
DOM JEZERO - GORNJA GRAČANICA
1.
093A035
GORNJA ZENICA
DOM MZ GORNJA ZENICA
1.
093A036
GRADIŠĆE 1
PODRUČNA OŠ GRADIŠĆE
1.
093A037
GRADIŠĆE 2
PODRUČNA OŠ GRADIŠĆE
1.
093A038
JALIJA 1
PROSTORIJE MZ JALIJA
1.
093A039
JALIJA 2
PROSTORIJE MZ JALIJA
1.
093A040
JALIJA 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
1.
093A041
JANJIĆI
OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
1.
093A042
KLOPČE 1
PODRUČNA OŠ KLOPČE
1.
093A043
KLOPČE 2
PODRUČNA OŠ KLOPČE
1.
093A044
KLOPČE 3
PODRUČNA OŠ KLOPČE
1.
093A045
KOPRIVNA
DOM MZ KOPRIVNA
1.
093A046
KOVANIĆI
DOM MZ KOVANIĆI
1.
093A047
LAŠVA
PROSTORIJE MZ LAŠVA
1.
093A048
LOKVINE 1
PODRUČNA OŠ LOKVINE
1.
093A049
LOKVINE 2
PODRUČNA OŠ LOKVINE
1.
093A050
LONDŽA 1
MZ LONDŽA
1.
093A051
LONDŽA 2
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A052
LONDŽA 3
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A053
LUKOVO POLJE 1
PRIVATNI OBJEKAT GORAŽDANSKA 156
1.
093A054
MOŠĆANICA
PROSTORIJE MZ MOŠČANICA
1.
093A055
MOKUŠNICE 1
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A056
MOKUŠNICE 2
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A057
MOKUŠNICE 3
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A058
NEMILA 1
DOM MZ NEMILA
1.
093A059
NEMILA 2
DOM MZ NEMILA
1.
093A060
NOVA ZENICA 1
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A061
NOVA ZENICA 2
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A062
NOVA ZENICA 3
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A063
NOVO RADAKOVO 1
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A064
NOVO RADAKOVO 2
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A065
NOVO RADAKOVO 3
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A066A
NOVO RADAKOVO 4
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A066B
NOVO RADAKOVO 4
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A067
ODMUT 1
OBDANIŠTE PINOKIO
1.
093A068
ODMUT 2
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
1.
093A069
ODMUT 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
1.
093A070
ORAHOVICA 1
PODRUČNA OŠ ORAHOVICA
1.
093A071
ORAHOVICA 2
DOM MZ ORAHOVICA
1.
093A072
PEHARE 1
OŠ "ALIJA NAMETAK"
1.
093A073
PERIN HAN 1
OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
1.
093A074
PEPELARI
DOM MZ PEPELARI
1.
093A075
PODBREŽJE
DOM MZ PODBREŽJE
1.
093A076
POJSKE 1
PODRUČNA OŠ POJSKE
1.
093A077
PUHOVAC
DOM MZ PUHOVAC
1.
093A078
RASPOTOČJE 1
DRUŠTVENI DOM ZELENILO
1.
093A079
RIČICE 1
DOM MZ RIČICE
1.
093A080
SEJMEN 1
PROSTORIJE MZ SEJMEN
1.
093A081
SEJMEN 2
PROSTORIJE MZ SEJMEN
1.
093A082
SEOCI 1
PODRUČNA OŠ SEOCI
1.
093A083
SEBUJE
TREŠNJEVA GLAVA 42
1.
093A084
STARINA
PROSTORIJE OŠ STARINA
1.
093A085
STARO RADAKOVO 1
DRUŠTVENI DOM KINO "CRKVICE"
1.
093A086
STARO RADAKOVO 2
MZ STARO RADAKOVO
1.
093A087
STARO RADAKOVO 3
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A088
STARO RADAKOVO 4
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A089
STARO RADAKOVO 5
DRUŠTVENI DOM KINO "CRKVICE"
1.
093A090
STRANJANI 1
OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ"
1.
093A091
ŠERIĆI
PODRUČNA OŠ ŠERIĆI
1.
093A092
TETOVO 2
OŠ "HASAN KIKIĆ"
1.
093A093
TOPČIĆ POLJE 1
DOM MZ TOPČIĆ POLJE
1.
093A094
TOPČIĆ POLJE 2
DOM MZ BISTRICA
1.
093A095
TRGOVIŠĆE 1
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A096
VRANDUK
DOM MZ VRANDUK
1.
093A097
VRAŽALE
PODRUČNA OŠ VRAŽALE
1.
093A098
VUKOTIĆI
PROSTORIJE MZ VUKOTIĆI
1.
093A099
ZMAJEVAC 1
DOM MZ ZMAJEVAC
1.
093A100
BILINO POLJE 3
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A101
DONJA GRAČANICA 2
DOM DONJA GRAČANICA
1.
093A102
PEHARE 2
OŠ "ALIJA NAMETAK"
1.
093A103
BILMIŠĆE
TEHNIČKA ŠKOLA
1.
093A104
RASPOTOČJE 2
PODRUČNA OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
1.
093A105
TRGOVIŠĆE 2
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A106
BLATUŠA 5
OŠ BLATUŠA
1.
093A107
BRIST 4
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
1.
093A108
CRKVICE 8
MZ GORNJE CRKVICE
1.
093A109
SEJMEN 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
1.
093A110
DRIVUŠA
DOM MZ DRIVUŠA
1.
093A111
KLOPČE 4
PODRUČNA OŠ KLOPČE
1.
093A112
LOKVINE 3
PODRUČNA OŠ LOKVINE
1.
093A113
LONDŽA 4
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
1.
093A114
MOKUŠNICE 4
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
1.
093A115
NOVA ZENICA 4
TRGOVNISKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
1.
093A116
ODMUT 4
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
1.
093A117
ZMAJEVAC 2
DOM MZ ZMAJEVAC
1.
093A118
PERIN HAN 2
OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
1.
093A119
RIČICE 2
OŠ "ALIJA NAMETAK"
1.
093A120
STRANJANI 2
OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ"
1.
093A121
TETOVO 3
OŠ "HASAN KIKIĆ"
1.
093A122
VRSELJE
PODRUČNA OŠ VRSELJE
1.
093A123
NOVO RADAKOVO 5
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
1.
093A124
GLADOVIĆI
PODRUČNA OŠ GLADOVIĆI
1.
093A125
RADINOVIĆI
DRUŠTVENI DOM
1.
093A126
JASTREBAC
PROSTORIJE MZ
1.
093A127
TIŠINA
DRUŠTEVNI DOM TIŠINA
1.
093A128
CRKVICE 9
MEDICINSKA ŠKOLA
1.
093A129
RASPOTOČJE 3
PODRUČNA OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
1.
093A130
POJSKE 2
PODRUČNA OŠ POJSKE
1.
093A131
ODMUT 5
OBDANIŠTE PINOKIO
1.
093A132
SEOCI 2
PODRUČNA OŠ SEOCI
1.
093A133
LUKOVO POLJE 2
PRIVATNI OBJEKAT GORAŽDANSKA 156
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
811
Ukupno važećih glasova
314
Ukupno nevažećih glasova34
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
28373
VUGDALIĆ SUAD - DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
18
27991
MUSIĆ SALKO - NEZAVISNI KANDIDAT
4
37881
HADŽIRAŠIDOVIĆ ELVIR - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
3
27992
MUSIĆ ASIM - NEZAVISNI KANDIDAT
2
27996
CRNOVIĆ REFIK - NEZAVISNI KANDIDAT
2
29764
KNEZ ŽELJKO - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
2
10121
MONTILJO JAKOB - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
17379
MUJČINOVIĆ EDINA - BPS-SEFER HALILOVIĆ
0
20684
ISAKOVIĆ MUNIR - DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
0
27988
MUSIĆ ADIL - NEZAVISNI KANDIDAT
0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]