LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 164
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
164B001
GACKO 1
OŠ SVETI SAVA GACKO
1.
164B002
GACKO 2
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PERO SLIJEPČEVIĆ GACKO
1.
164B003
GACKO 3
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PERO SLIJEPČEVIĆ GACKO
1.
164B004
GACKO 4
CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA GACKO
1.
164B005
GACKO 5
OŠ SVETI SAVA GACKO
1.
164B006
GACKO 6
KINO SALA GACKO
1.
164B007
VRBA
OŠ VRBA
1.
164B008
NADANIĆI
OŠ NADANIĆI
1.
164B009
KRAVAREVO
PRIVATNA KUĆA RISTA KRSTOJEVIĆA
1.
164B010
VRBOVAC
PRIVATNA KUĆA BLAGOJA SKOKA
1.
164B011
SLIVLLJA
PRIVATNA KUĆA OBRADA JEREMIĆA
1.
164B012
DOBRELJA
O Š DOBRELJA
1.
164B013
IZGORI
GRAB - PRIVATNA KUĆA MILORADA VUKOVIĆA
1.
164B014
NOVI DULIĆI
OŠ NOVI DULIĆI
1.
164B015
STEPEN
OŠ STEPEN
1.
164B016
ULINJE BRANA
ZGRADA RUDNIKA TERMOELEKTRANA ULINJE
1.
164B017
BRLJEVO
OŠ BRLJEVO
1.
164B018
AVTOVAC 1
OŠ AVTOVAC
1.
164B019
FOJNICA
OŠ FOJNICA
1.
164B020
KULA
KANCELARIJA MJESNE ZAJEDNICE KULA
1.
164B021
AVTOVAC 2
OŠ AVTOVAC
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
262
Ukupno važećih glasova
204
Ukupno nevažećih glasova5
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00018
RADMILOVIĆ MILAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
135
00515
SUPIĆ RADIVOJE - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
63
01590
GOVEDARICA BRANKO - ZAJEDNO ZA GACKO
6
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba