LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 139
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
139A001
GORNJI KOVAČIĆI 1
MZ GORNJI KOVAČIĆI RADNIČKA 112D
1.
139A002
GORNJI KOVAČIĆI 2
MZ GORNJI KOVAČIĆI RADNIČKA 112
1.
139A003
KOVAČIĆI 1
MZ KOVAČIĆI EMERIKA BLUMA 5
1.
139A004
KOVAČIĆI 2
OSNOVNA ŠKOLA KOVAČIĆI ZAGREBAČKA 22
1.
139A005
KOVAČIĆI 3
OSNOVNA ŠKOLA KOVAČIĆI ZAGREBAČKA 22
1.
139A006
KOVAČIĆI 4
OSNOVNA ŠKOLA KOVAČIĆI ZAGREBAČKA 22
1.
139A007
KOVAČIĆI 5
OSNOVNA ŠKOLA KOVAČIĆI ZAGREBAČKA 22
1.
139A008
GRBAVICA 1-1
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A009
GRBAVICA 1-2
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A010
GRBAVICA 1-3
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A011
GRBAVICA 1-4
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A012
GRBAVICA 1-5
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A013
GRBAVICA 1-6
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I GRBAVIČKA 14
1.
139A014
GRBAVICA 1-7
MZ GRBAVICA I HAMDIJE ČEMERLIĆA 49
1.
139A015
GRBAVICA 1-8
MZ GRBAVICA I HAMDIJE ČEMERLIĆA 49
1.
139A016
GRBAVICA 1-9
ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREBAČKA 20
1.
139A017
GRBAVICA 1-10
ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREBAČKA 20
1.
139A018
GRBAVICA 1-11
ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREBAČKA 20
1.
139A019
GRBAVICA 2-1
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A020
GRBAVICA 2-2
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A021
GRBAVICA 2-3
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A022
GRBAVICA 2-4
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A023
GRBAVICA 2-5
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A024
GRBAVICA 2-6
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A025
GRBAVICA 2-7
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A026
GRBAVICA 2-8
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A027
GRBAVICA 2-9
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A028
GRBAVICA 2-10
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II BEHDŽETA MUTEVELIĆA BB
1.
139A029
VRACA 1
MZ VRACA DERVIŠA NUMIĆA 70
1.
139A030
VRACA 2
MZ VRACA DERVIŠA NUMIĆA 70
1.
139A031
VRACA 3
POSLOVNI PROSTOR A SMAJLOVIĆA 5
1.
139A032
VRACA 4
MZ VRACA DERVIŠA NUMIĆA 70
1.
139A033
TRG HEROJA 1
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A034
TRG HEROJA 2
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A035
TRG HEROJA 3
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A036
TRG HEROJA 4
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A037
TRG HEROJA 5
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A038
TRG HEROJA 6
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A039
TRG HEROJA 7
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A040
TRG HEROJA 8
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A041
TRG HEROJA 9
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A042
TRG HEROJA 10
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO PORODICE RIBAR 2
1.
139A043
HRASNO 1
ŠKOLSKI CENTAR VLADIMIR NAZOR A ŠAĆIRBEGOVIĆA 80
1.
139A044
HRASNO 2
ŠKOLSKI CENTAR VLADIMIR NAZOR A ŠAĆIRBEGOVIĆA 80
1.
139A045
HRASNO 3
ŠKOLSKI CENTAR VLADIMIR NAZOR A ŠAĆIRBEGOVIĆA 80
1.
139A046
HRASNO 4
ŠKOLSKI CENTAR VLADIMIR NAZOR A ŠAĆIRBEGOVIĆA 80
1.
139A047
HRASNO BRDO 1
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A048
HRASNO BRDO 2
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A049
HRASNO BRDO 3
UDRUŽENJE SARAJEVOTAXI A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A050
HRASNO BRDO 4
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A051
HRASNO BRDO 5
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A052
HRASNO BRDO 6
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 96
1.
139A053
ČENGIĆ VILA 1-1
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A054
ČENGIĆ VILA 1-2
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A055
ČENGIĆ VILA 1-3
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A056
ČENGIĆ VILA 1-4
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A057
ČENGIĆ VILA 1-5
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A058
ČENGIĆ VILA 1-6
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A059
ČENGIĆ VILA 1-7
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A060
ČENGIĆ VILA 1-8
OŠ ČENGIĆ VILA F.BEĆIRBEGOVIĆA 2
1.
139A061
ČENGIĆ VILA 2-1
MZ ČENGIĆ VILA 2 DŽ.BIJEDIĆA 63
1.
139A062
ČENGIĆ VILA 2-2
MZ ČENGIĆ VILA 2 DŽ.BIJEDIĆA 63
1.
139A063
ČENGIĆ VILA 2-3
MZ ČENGIĆ VILA 2 DŽ.BIJEDIĆA 63
1.
139A064
KVADRANT 1
MZ KVADRANT F.BEĆIRBEGOVIĆA 23
1.
139A065
KVADRANT 2
PROSTORIJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA NOVO SARAJEVO DŽ.BIJEDIĆA 106
1.
139A066
DOLAC 1
MZ DOLAC MARKA MARULIĆA 7
1.
139A067
DOLAC 2
OŠ MALTA MARKA MARULIĆA 27
1.
139A068
DOLAC 3
OŠ MALTA MARKA MARULIĆA 27
1.
139A069
DOLAC 4
OŠ MALTA MARKA MARULIĆA 27
1.
139A070
DOLAC 5
OŠ MALTA MARKA MARULIĆA 27
1.
139A071
DOLAC 6
OŠ MALTA MARKA MARULIĆA 27
1.
139A072
MALTA 1
KUD LOLA ENVERA ŠEHOVIĆA 15
1.
139A073
MALTA 2
KUD LOLA ENVERA ŠEHOVIĆA 15
1.
139A074
MALTA 3
VETERINARSKI FAKULTET ZMAJA OD BOSNE 90
1.
139A075
MALTA 4
KUD LOLA ENVERA ŠEHOVIĆA 15
1.
139A076
MALTA 5
MZ MALTA ENVERA ŠEHOVIĆA 9
1.
139A077
MALTA 6
VETERINARSKI FAKULTET ZMAJA OD BOSNE 90
1.
139A078
ŽELJEZNIČKA 1
MZ ŽELJEZNIČKA ZMAJA OD BOSNE 40
1.
139A079
ŽELJEZNIČKA 2
MZ ŽELJEZNIČKA ZMAJA OD BOSNE 40
1.
139A080
ŽELJEZNIČKA 3
DOM ZDRAVLJA ŽELJZNIČAR KOLODVORSKA 10
1.
139A081
ŽELJEZNIČKA 4
DOM ZDRAVLJA ŽELJZNIČAR KOLODVORSKA 10
1.
139A082
POFALIĆI 1-1
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A083
POFALIĆI 1-2
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A084
POFALIĆI 1-3
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A085
POFALIĆI 1-4
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A086
POFALIĆI 1-5
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A087
POFALIĆI 1-6
DOM HUM HUMSKA 81
1.
139A088
POFALIĆI 1-7
OŠ POFALIĆI IVANJSKA 1
1.
139A089
POFALIĆI 2-1
MZ POFALIĆI 2 HUMSKA 630
1.
139A090
POFALIĆI 2-2
MZ POFALIĆI 2 HUMSKA 630
1.
139A091
POFALIĆI 2-3
MZ POFALIĆI 2 HUMSKA 630
1.
139A092
POFALIĆI 2-4
MZ POFALIĆI 2 HUMSKA 630
1.
139A093
POFALIĆI 2-5
POSLOVNI PROSTOR HUMSKA 630A
1.
139A094
VELEŠIĆI 1
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A095
VELEŠIĆI 2
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A096
VELEŠIĆI 3
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A097
VELEŠIĆI 4
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A098
GORNJI VELEŠIĆI 1
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A099
GORNJI VELEŠIĆI 2
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A100
GORNJI VELEŠIĆI 3
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
1.
139A101
GORNJI VELEŠIĆI 4
SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR VELEŠIĆI 2
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
689
Ukupno važećih glasova
252
Ukupno nevažećih glasova17
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00090
KOLDŽO NEDŽAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
60
00877
ĆUDIĆ SABINA - NAŠA STRANKA
58
00008
MUHAREMOVIĆ DŽELALUDIN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
52
01182
HULUSIĆ MIRZA - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
34
00730
ĆEŠKO SALIH - SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
20
00001
HALILOVIĆ SEMIR - BPS-SEFER HALILOVIĆ
19
00515
ČAVARKAPA MILIVOJE - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
5
00020
SMAJIĆ MELISA - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
2
00520
ČELIK BAHRIJA - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
2
00502
DŽANANOVIĆ MEHO - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
0
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba