LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 098
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
098A001
TUHOLJ
TUHOLJ OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A002
BRATELJEVIĆI
BRATELJEVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A003
PLAHOVIĆI
PLAHOVIĆI ČITAONICA
1.
098A004
STARIČ
STARIČ OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A005
RAVNE
RAVNE ČITAONICA
1.
098A006
GOJSALIĆI
PRIVATNI OBJEKAT SALIHOVIĆ SENADA
1.
098A007
GOJAKOVIĆI
GOJAKOVIĆI-PRIVATNI PROSTOR , VL.ČAUŠEVIĆ SENAD
1.
098A008
BRLOŠCI
BRLOŠCI- OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A009
STUPARI CENTAR -1
STUPARI-CENTAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A010
TAREVO
TAREVO-OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A011
CRIJEVČIĆI
CRIJEVČIĆI-OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A012
STUPARI DUBRAVA
STUPARI-DUBRAVA - OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A013
NOĆAJEVIĆI
NOĆAJEVIĆI ČITAONICA
1.
098A014
KLADANJ CENTAR -1
DOM KULTURE KLADANJ
1.
098A015
KLADANJ BARE -1
KLADANJ OSNOVNA ŠKOLA
1.
098A016
KLADANJ DRUM -1
KLADANJ DRUM BORAK VATROGASNI DOM
1.
098A017
TURALIĆI
TURALIĆI ČITAONICA
1.
098A018
KLADANJ ČARŠIJA
PRIVATNI PROSTOR-VL.ČAMDŽIĆ RAMIZ-RAPE
1.
098A019
SRUPARI CENTAR -2
OSNOVNA ŠKOLA STUPARI CENTAR
1.
098A020
KLADANJ CENTAR -2
STARA GIMNAZIJA
1.
098A021
KLADANJ BARE -2
OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ
1.
098A022
KLADANJ DRUM -2
PRIVATNI PROSTOR-VL.BERKOVIĆ SEAD
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
792
Ukupno važećih glasova
506
Ukupno nevažećih glasova9
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00730
ČAVKUNOVIĆ JUSUF - SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
357
00004
IMAMOVIĆ FUAD - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
78
00008
KULUGLIĆ MIRZA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
63
01182
KADRIĆ ARMIN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
8
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba