LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 095
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
095A001
VAREŠ 1
KLUB PENZIONERA VAREŠ
1.
095A002
VAREŠ 2
DJEČIJE OBDANIŠTE VAREŠ
1.
095A003
VAREŠ 3
OŠ VAREŠ 1
1.
095A004
VAREŠ 4
OŠ VAREŠ 2
1.
095A005
VAREŠ 5
MSŠ NORDBAT 2
1.
095A006
VAREŠ MAJDAN 1
OŠ VAREŠ MAJDAN
1.
095A007
PRŽIĆI
DRUŠTVENI DOM PRŽIĆI
1.
095A008
BUDOŽELJE
OŠ BUDOŽELJE
1.
095A009
STRIJEŽEVO
OŠ STRIJEŽEVO
1.
095A010
DRAGOVIĆI
OŠ DRAGOVIĆI
1.
095A011
POGAR
OŠ POGAR
1.
095A012
VIJAKA
OŠ VIJAKA
1.
095A013
LIGATIĆI
OŠ LIGATIĆI
1.
095A014
DABRAVINE
OŠ DABRAVINE
1.
095A015
KOKOŠČIĆI
OŠ KOKOŠČIĆI
1.
095A016
STRICA
OŠ STRICA
1.
095A017
KADARIĆI
PRIVATNA KUĆA KADARIĆI
1.
095A018
RAVNE
OSNOVNA ŠKOLA RAVNE
1.
095A019
BOROVICA
PROSTORIJE ZDRAVSTVENE AMBULANTE BOROVICA DONJA
1.
095A020
VAREŠ MAJDAN 2
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ MAJDAN
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
804
Ukupno važećih glasova
411
Ukupno nevažećih glasova24
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
01182
LIBRIĆ NERMIN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
165
00027
ŠURKIĆ BRANO - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
116
00090
KOVAČEVIĆ AVDIJA - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
101
00008
ŽUTIĆ NIJAZ - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
29
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba