LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 091
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
091A001
MUDRIKE
MUDRIKE-KUĆA MEHIĆ ESADA
1.
091A002
VITOVLJE
VITOVLJE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A003
HAMAMDŽIĆI
HAMAMDŽIĆI OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A004
GRADINA
GRADINA OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A005
KARAULA 1
KARAULA OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A006
KARAULA 2
KARAULA OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A007
ĐELILOVAC
ĐELILOVAC OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A008
GOLEŠ
GOLEŠ OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A009
BIJELO BUČJE
BIJELO BUČJE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A010
TURBE 1
TURBE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A011
TURBE 2
TURBE DRUŠTVENI DOM
1.
091A012
TURBE 3
TURBE DRUŠTVENI DOM
1.
091A013
PAKLAREVO
PAKLAREVO OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A014
OVČAREVO
OVČAREVO OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A015
VLAHOVIĆI
VLAHOVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A016
JANKOVIĆI
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A017A
KALIBUNAR A I B
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A017B
KALIBUNAR A I B
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A018
KALIBUNAR 2
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A019
PIROTA
TRAVNIK - PIROTA - NAŠ DOM
1.
091A020
BOJNA
TRAVNIK - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A021
STANIČNA
TRAVNIK - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A022
CENTAR 1
TRAVNIK - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
1.
091A023
CENTAR 2
TRAVNIK - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
1.
091A024
ZENJAK
GIMNAZIJA TRAVNIK
1.
091A025A
POTUR MAHALA A I B
GIMNAZIJA TRAVNIK
1.
091A025B
POTUR MAHALA A I B
GIMNAZIJA TRAVNIK
1.
091A026
DONJA ČARŠIJA
GIMNAZIJA TRAVNIK
1.
091A027
VAROŠ
VAROŠ-KUĆA MIGALO KEMALA
1.
091A028
ŠUMEĆE
TRAVNIK - MZ ŠUMEĆE
1.
091A029
DOLAC NA LAŠVI
DOLAC NA LAŠVI - OSNOVNA ŠKOLA DOLAC NA LAŠVI
1.
091A030
SLIMENA
SLIMENA - KUĆA ČURČIĆ ZDENE
1.
091A031
PUTIĆEVO
STARA "BOSNA" D. PUTIĆEVO
1.
091A032
NOVA BILA 1
NOVA BILA - HRVATSKI KULTURNI CENTAR NOVA BILA
1.
091A033
PUTIĆEVO II
DRUŠTVENI DOM DOLAC N/L
1.
091A034
NOVA BILA 3
NOVA BILA - OSNOVNA ŠKOLA NOVA BILA
1.
091A035
RIČICE
RIČICE - KUĆA SIVONJIĆ DRAŽENKA
1.
091A036
POKRAJČIĆI
POKRAJČIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A037
MOSOR
MOSOR - KUĆA SOFTIĆ SALIHA
1.
091A038
GUČA GORA
GUČA GORA - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A039
MALINE
MALINE - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A040
DOLAC-RUDNIK
DOLAC (RUDNIK) - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A041
GRAHOVČIĆI
GRAHOVČIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A042
ČUKLE
ČUKLE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A043
HAN BILA 1
HAN BILA - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A044
POLJENICE
MEHURIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A045
MEHURIĆI
MEHURIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A046
ZAGRAĐE
ZAGRAĐE - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A047
ORAHOVO
ORAHOVO - DRUŠTVENI DOM
1.
091A048
DUB
DUB - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A049
VIŠNJEVO
VIŠNJEVO - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A050
GLUHA BUKOVICA
GLUHA BUKOVICA - OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A051
KALBUNAR 3
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A052
TURBE 4
TURBE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A053
TURBE 5
TURBE OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A054
POLJE SL. GAVRANČIĆA
DOLAC NA LAŠVI OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A055
HAN BILA 2
PODE - KUĆA JUSIĆ ŠABANA
1.
091A056
VAKUF
DOLAC NA LAŠVI OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A057
KRPELJIĆI
GUČA GORA OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A058
KLJACI
KLJACI - KUĆA ADILOVIĆ IBRAHIMA
1.
091A059
BOSANSKA
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK
1.
091A060
KALIBUNAR 3
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
1.
091A061
ILOVAČA
ILOVAČA - KUĆA TALAM FUADA
1.
091A062
BRANKOVAC
DRUŠTVENI DOM ČIFLUK
1.
091A063
GRAHOVIK
GRAHOVIK-KUĆA RIDŽIĆ MUHAREMA
1.
091A064
SUHI DOL
SUHI DOL-KUĆA SMAJLOVIĆ FEHIMA
1.
091A065
VAROŠLUK
VAROŠLUK-KUĆA PALIĆ EMINA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
707
Ukupno važećih glasova
324
Ukupno nevažećih glasova21
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
01182
ČURIĆ SAMIR - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
109
00090
HADŽIEMRIĆ ADMIR - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
86
00008
MEHMEDBEGOVIĆ-ŽIVANOVIĆ AMRA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
73
00027
HARAMBAŠIĆ IVICA - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
36
00004
LOZO NISVET - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
20
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba