LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 088
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
088B001
ČUKLIĆ
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA
1.
088B002
NATPOLJE
KUĆA RADOŠ DRAGANA NATPOLJE
1.
088B003
ČIFLUK
KUĆA LETO MILORADA ČIFLUK
1.
088B004
MUJDŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA MUJDŽIĆI
1.
088B005
SARIĆI 1
KUĆA TRIVUNOVIĆ DUŠANA - SARIĆI
1.
088B006
SARIĆI 2
HOTEL JANJ ŠIPOVO
1.
088B007
LUŽINE
KUĆA BUBANJ GORDANA - LUŽINE
1.
088B008
JUSIĆI
OMLADINSKI DOM JUSIĆI
1.
088B009
RASADNIK
OSNOVNA ŠKOLA NEMANJA VLATKOVIĆ ŠIPOVO
1.
088B010
PLJEVA
OSNOVNA ŠKOLA PLJEVA
1.
088B011
DRAGNJIĆ PODOVI
PLANINARSKI DOM D.PODOVI
1.
088B012
VOLARI
OSNOVNA ŠKOLA VOLARI
1.
088B013
BABIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BABIĆI
1.
088B014
PRIBELJCI
OSNOVNA ŠKOLA PRIBELJCI
1.
088B015
STROJICE
OSNOVNA ŠKOLA RADE MARIJANAC STROJICE
1.
088B016
VAGAN
KUĆA POPOVIĆ ŽELJKA U VAGANU
1.
088B017
ŠIPOVO 1
ŠIPOVO I -DOM PENZIONERA ŠIPOVO
1.
088B018
ŠIPOVO 2
ŠIPOVO II - KUĆA MITRIĆ MILENKO
1.
088B019
ŠIPOVO 3
ŠIPOVO III - SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ŠIPOVO
1.
088B020
SARIĆI 3
PRIVATNA KUĆA VL. CRNČEVIĆ SLAVKO, UL. KARAĐORĐEVA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
710
Ukupno važećih glasova
532
Ukupno nevažećih glasova21
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00561
ĆIRKO MILORAD - NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
270
00515
MALINOVIĆ DUŠAN - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
248
00018
MEDIĆ SLOBODAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba