LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  12.12.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 105 -> Kod biračkog mjesta: 105B005 -> Kod subjekta: 01186
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SAVEZ SDA - SBIH
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NAPREDNA SREBRENICA SNS I DP
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
RISTIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
Kandidat Redni broj Broj glasova %
MARINKOVIĆ SVETOZAR 1266.67
JOVANOVIĆ BLAGOJE 3133.33
NIKOLIĆ MILE 4133.33
BIBIĆ MILOJKA 200.00
MARKOVIĆ MILOJKA 500.00
STEVANOVIĆ DRAGAN 600.00
GRUJIČIĆ MILOŠ 700.00
PLISNIĆ MILOJKA 800.00
ĐUKIĆ MILORAD 900.00
NERETLJAK SVETOZAR 1000.00
ĐUKIĆ SANJA 1100.00
MARINKOVIĆ MILE 1200.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba