LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  12.12.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 105 -> Kod biračkog mjesta: 105B003A -> Kod subjekta: 01186
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SAVEZ SDA - SBIH
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
NAPREDNA SREBRENICA SNS I DP
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
RISTIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
Kandidat Redni broj Broj glasova %
MARINKOVIĆ SVETOZAR 11173.33
NIKOLIĆ MILE 4746.67
GRUJIČIĆ MILOŠ 7320.00
BIBIĆ MILOJKA 2213.33
MARINKOVIĆ MILE 1216.67
JOVANOVIĆ BLAGOJE 300.00
MARKOVIĆ MILOJKA 500.00
STEVANOVIĆ DRAGAN 600.00
PLISNIĆ MILOJKA 800.00
ĐUKIĆ MILORAD 900.00
NERETLJAK SVETOZAR 1000.00
ĐUKIĆ SANJA 1100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba