POTVRĐENI REZULTATI ZA
PRIJEVREMENE IZBORE
  Podaci od:  05.03.2015 12:00
Načelnik -> Kod opštine: ŽIVINICE
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
079A001
TUPKOVIĆ -1
OSNOVNA ŠKOLA TUPKOVIĆ
2.
079A002
TUPKOVIĆ -2
OSNOVNA ŠKOLA TUPKOVIĆI
3.
079A003
TUPKOVIĆI -3
OSNOVNA ŠKOLA TUPKOVIĆI
4.
079A004
GRAČANICA -1
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
5.
079A005A
GRAČANICA -2
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
6.
079A005B
GRAČANICA -2
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
7.
079A006
ZELENIKA
MZ ZELENIKA
8.
079A007
SVOJAT
OSNOVNA ŠKOLA SVOJAT
9.
079A008A
LUKAVICA GORNJA
MZ LUKAVICA GORNJA
10.
079A008B
LUKAVICA GORNJA
MZ LUKAVICA GORNJA
11.
079A009A
LUKAVICA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA DONJA
12.
079A009B
LUKAVICA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA DONJA
13.
079A010
BAŠIGOVCI -1
OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI
14.
079A011A
BAŠIGOVCI -2
OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI
15.
079A011B
BAŠIGOVCI -2
OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI
16.
079A012
BAŠIGOVCI -3
OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI
17.
079A013
KOVAČI
MZ KOVAČI
18.
079A014
ÐURÐEVIK STARI -1
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK STARI
19.
079A015
ÐURÐEVIK STARI -2
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK STARI
20.
079A016
ÐURÐEVIK STARI -3
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK STARI
21.
079A017
ÐURÐEVIK DOM -1
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK DOM
22.
079A018
ÐURÐEVIK DOM -2
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK DOM
23.
079A019
ÐURÐEVIK DOM -3
OSNOVNA ŠKOLA ÐURÐEVIK DOM
24.
079A020
ŠAHIĆI
PROSTORIJE MZ ŠAHIĆI U BERIĆIMA
25.
079A021
PODGAJEVI -1
OSNOVNA ŠKOLA PODGAJEVI
26.
079A022
PODGAJEVI -2
OSNOVNA ŠKOLA PODGAJEVI
27.
079A023
KULJAN
OSNOVNA ŠKOLA KULJAN
28.
079A024
VIŠĆA GORNJA -1
OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA GORNJA
29.
079A025
VIŠĆA GORNJA -2
OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA GORNJA
30.
079A026
VIŠĆA DONJA -1
OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA DONJA
31.
079A027
VIŠĆA DONJA -2
OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA DONJA
32.
079A028
ŠIŠIĆI -1
MZ ŠIŠIĆI
33.
079A029
ŠIŠIĆI -2
MZ ŠIŠIĆI
34.
079A030
ŽIVINICE GORNJE -1
OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE GORNJE
35.
079A031
ŽIVINICE GORNJE -2
OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE GORNJE
36.
079A032
ŽIVINICE GORNJE -3
OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE GORNJE
37.
079A033
BARICE
MZ BARICE
38.
079A034
SUHA -1
OSNOVNA ŠKOLA SUHA
39.
079A035A
SUHA -2
OSNOVNA ŠKOLA SUHA
40.
079A035B
SUHA -2
OSNOVNA ŠKOLA SUHA
41.
079A036
ŠERIĆI -1
OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI
42.
079A037
ŠERIĆI -2
OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI
43.
079A038
ŠERIĆI -3
OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI
44.
079A039
ŠERIĆI -4
OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI
45.
079A040
PRILUK -1
OSNOVNA ŠKOLA PRILUK
46.
079A041A
PRILUK -2
OSNOVNA ŠKOLA PRILUK
47.
079A041B
PRILUK -2
OSNOVNA ŠKOLA PRILUK
48.
079A042
DUBRAVE DONJE -1 RASKRŠĆE
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE DONJE-RASKRŠĆE
49.
079A043
DUBRAVE DONJE -2
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE DONJE
50.
079A044
DUBRAVE DONJE -3
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE DONJE
51.
079A045
DUBRAVE DONJE -4
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE DONJE
52.
079A046
DUBRAVE GORNJE -1
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE GORNJE
53.
079A047
DUBRAVE GORNJE -2
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE GORNJE
54.
079A048A
DUBRAVE GORNJE -3
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE GORNJE
55.
079A048B
DUBRAVE GORNJE -3
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE GORNJE
56.
079A049
DUBRAVE GORNJE -4
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE GORNJE
57.
079A050
OSKOVA - KARAULA -1
MZ OSKOVA - KARAULA
58.
079A051
OSKOVA - KARAULA -2
PROSTORIJE NK SLAVEN ŽIVINICE
59.
079A052A
OSKOVA - HORNICA
MZ OSKOVA - HORNICA
60.
079A052B
OSKOVA - HORNICA
MZ OSKOVA - HORNICA
61.
079A052C
OSKOVA - HORNICA
MZ OSKOVA - HORNICA
62.
079A053
LITVE -1
PPO FAHRUDINE JAHIĆ - LITVE
63.
079A054
LITVE -2
PPO FAHRUDINE JAHIĆ - LITVE
64.
079A055
LITVE -3
PPO AHMETA FOČIĆA - LITVE
65.
079A056A
RUDAR -1 - TOPLIČKA
PPO HUSE FERIZOVIĆA - CILJUGE
66.
079A056B
RUDAR -1 - TOPLIČKA
PPO HUSE FERIZOVIĆA - CILJUGE
67.
079A056C
RUDAR -1 - TOPLIČKA
PPO HUSE FERIZOVIĆA - CILJUGE
68.
079A057
RUDAR -2 - STARA PRUGA
PPO SALIMA HAJDAREVIĆA - CILJUGE
69.
079A058
RUDAR -3
PPO TEUFIKA SELIMOVIĆA (MOTEL) - MAG. PUT
70.
079A059
RUDAR -4
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
71.
079A060
RUDAR -5
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
72.
079A061
ŽIVINICE GRAD -1
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
73.
079A062
ŽIVINICE GRAD -2
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
74.
079A063A
ŽIVINICE GRAD -3
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
75.
079A063B
ŽIVINICE GRAD -3
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
76.
079A064A
ŽIVINICE GRAD -4
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
77.
079A064B
ŽIVINICE GRAD -4
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
78.
079A065
ŽIVINICE GRAD -5
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE
79.
079A066
ŽIVINICE GRAD -6
PROSTORIJE MZ CENTAR ŽIVINICE - GRADSKI BULEVAR
80.
079A067
ŽIVINICE GRAD -7
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
81.
079A068A
ŽIVINICE GRAD -8
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
82.
079A068B
ŽIVINICE GRAD -8
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
83.
079A069
ŽIVINICE GRAD -9
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
84.
079A070
ŽIVINICE GRAD -10
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
85.
079A071
ŽIVINICE GRAD -11
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Broj birača na dan izbora
53629
Broj birača koji su glasali
23184 (43.23%)
Broj važećih glasačkih listića
22910 (98.82%)
Nevažeći neoznačeni gl. listići37 (0.16%)
Nevažeći ostali glasački listići
237 (1.03%)
Obrađena biračka mjesta85/85 (100.00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
22808 (99.55%)
Ukupno poštom
38 (0.17%)
Ukupno mobilni tim56 (0.24%)
Ukupno potvrđeni
8 (0.03%)
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Mobilni tim
Potvrđeni
%
Mandati
00090
ALJIĆ ASIM - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
11652115941939050.86
01769
DURIĆ SALIH
6592657276728.77
01182
PAŠIĆ FAHRUDIN - SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
200819972818.76
01768
FORČAKOVIĆ OSMO
105810524204.62
00008
SPAHIĆ FAHIR - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
103310302104.51
01698
AGIĆ ASMIR - DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
5675634002.47

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba