OPĆINSKO VIJEĆE NOVI GRAD SARAJEVO
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Glasova za stranku/koaliciju/listu nezavisnih kandidata/nezavisnog kandidata
11.752

 

Prezime i ime

Redni broj
Broj glasova
%  
Izabran
 
1.
ŠENDEROVIĆ SEJAD
1
1.737
14,78 %
 
2.
HEĆO ESAD
10
1.568
13,34 %
 
3.
SMJEČANIN JASMIN
9
1.147
9,76 %
 
4.
DŽIHANIĆ HARIS
18
1.006
8,56 %
 
5.
ĆESIR HUSO
4
944
8,03 %
 
6.
DŽANKO NEDŽIB
33
926
7,88 %
 
7.
ĆUPRIJA HAJRUDIN
21
892
7,59 %
 
8.
DURAKOVIĆ RAMIZ
15
837
7,12 %
 
9.
POPARA SADŽIDA
17
825
7,02 %
 
10.
GABELA EDINA
14
818
6,96 %
 
11.
MEŠANOVIĆ SAFET
16
794
6,76 %
 
12.
HODŽIĆ IDRIZ
13
790
6,72 %
13.
TVRTKOVIĆ BAJRO
25
760
6,47 %
14.
ZORNIĆ HERMEDIN
31
758
6,45 %
15.
GAČANOVIĆ MUHAMED
12
719
6,12 %
16.
FAZLIĆ MEDIHA
5
708
6,02 %
17.
HRVAČIĆ ESAD
3
676
5,75 %
18.
ŠABANOVIĆ MUHAMED
28
674
5,74 %
19.
SULJAGIĆ MUAZ
22
629
5,35 %
20.
LAGUMDŽIĆ HAMDIJA
6
600
5,11 %
21.
ADEMOVIĆ REMZIJA
2
537
4,57 %
22.
JURIŠIĆ JOSIP
7
468
3,98 %
23.
SELAK AMELA
8
505
4,30 %
24.
HADŽIAHMETOVIĆ MEDINA
11
372
3,17 %
25.
HRUSTEMOVIĆ RIFET
19
368
3,13 %
26.
HUREM SAMIRA
20
270
2,30 %
27.
MUSIĆ REZAMA
23
257
2,19 %
28.
ŠATROVIĆ SADO
24
495
4,21 %
29.
HOTA - KADRIĆ ADISA
26
543
4,62 %
30.
PECO HUSO
27
195
1,66 %
31.
KOS ISMIRA
29
308
2,62 %
32.
JAMAK HAŠIM
30
380
3,23 %
33.
RONDIĆ ANELA
32
566
4,82 %