Novosti

Privremeni birački popisi

Središnje izborno povjerenstvo BiH obavještava sve osobe sa pravom glasa da je u toku aktivnost izlaganja izvadaka iz privremenih biračkih popisa koja je započela 18.07.2020. godine i trajati će do 17.08.2020. godine.

U svrhu omogućavanja uvida javnosti u u podatke Središnjeg biračkog popisa, Središnje izborno povjerenstvo BiH je sačinilo izvatke iz Središnjeg biračkog popisa sa stanjem na dan raspisivanja Lokalnih izbora 2020. godine, koji su dostavljeni izbornim povjerenstvima i centrima za birački popis s ciljem uvida javnosti, te izrade konačnih izvadaka iz Središnjeg izbornog popisa koji će se koristiti za potrebe Lokalnih izbora 2020. godine.

Izvadci iz Središnjeg biračkog popisa izlažu se kako bi državljani BiH s biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih tijela.

U ovu svrhu izborna povjerenstva su pripremila Plan izlaganja izvadaka iz privremenih biračkih popisa te na pogodan način obavještavaju birače da se izvadak nalazi u centrima za birački popis, mjesnim zajednicama i drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja Privremenog biračkog popisa (internet–stranica, oglasna ploča općine/grada ...), kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog tijela i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasovanja i način glasovanja – osobno ili u odsutnosti).

 

Ovim putem pozivamo sve državljane BiH s biračkim pravom da izvrše uvid u izvadke iz privremenih biračkih popisa te da ukoliko utvrde potrebu ispravki i dopuna svojih podataka odmah kontaktiraju nadležni matični ured i centar za birački popis kako bi se izvršile potrebne ispravke ili dopune.

Također, pozivamo sve one koji imaju informaciju da se na izvadcima iz privremenih biračkih popisa nalaze imena osoba koje su umrle da o ovim saznanjima odmah obavijeste nadležni matični ured i centar za birački popis kako bi se pokrenule procedure upisa tih osoba u matičnu knjigu umrlih i kako bi se izvršilo brisanje podataka tih osoba sa konačnih biračkih popisa koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.

 

Krajnji rok za izvršenje uvida i dostavu zahtjeva za ispravku i dopunu podataka je 17.08.2020. godine. Nakon ovoga roka više neće moći biti moguće vršiti ispravke na  konačnim biračkim popisima koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.

 

Aktuelno

Kako glasati - Lokalni izbori 2020

Tajnost glasanja - Lokalni izbori 2020

Pomoć drugog lica - Lokalni izbori 2020