LOKALNI IZBORI 2016-OSNOVNE INFORMACIJE
9/29/2016

Sarajevo, 29.09.2016. godine - Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se  u nedjelju, 02.10.2016. godine. Biračka mjesta su otvorena od 07:00 do 19:00 sati. Uz pokazivanje jednog od važećih bh identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada po zakonu. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB). Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV. I naravno treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332..

 Lokalni izbori se provode za:

 • 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • 57 skupština općina u Republici Srpskoj,
 • 131 načelnika općine u Bosni i Hercegovini,
 • 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg),
 • 6 skupština gradova u Republici Srpskoj (Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Doboj Zvornik i Trebinje), 
 • 10 gradonačelnika gradova u Bosni i Hercegovini i
 • Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Osim 131 načelnika i 10 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2016. godine bira se i 3136 vijećnika/odbornika od čega 26 predstavnika nacionalnih manjina.


Na izborima učestvuje 451 politički subjekt od čega:

 • 102 političke stranke;
 • 103 koalicije;
 • 171 neovisni kandidat;
 • 17 listi neovisnih kandidata;
 • 52 neovisna kandidata u ime 52 grupe građana i
 • 6 neovisnih kandidata u ime 6 udruženja građana

 

Ovjereno je ukupno 30.445 kandidata od čega 418 kandidata za nečlnike/gradonačelnike , 29.884 kandidata za općinska vijeća odnosno skupštine opština ili gradska vijeća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH te 143 kandidata predstavnika nacionalnim manjina. 

Birači: 

Centralna izborna komisija BiH je 25. avgusta ove godine donijela odluku o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog biračkog spiska za Lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini.
 
U Centralni birački spisak upisano je ukupno 3.263.906 birača i to: 

-  broj redovnih birača za Lokalne izbore 2016. godine, sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24:00 sati, je 3.177.557:

-    broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 8.946;

-   broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 12.005;

-   broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 287 i

-   broj birača koji glasaju putem pošte je 65.111.

 Biračka mjesta i mobilni timovi

Ukupno u BiH je formirano 5469 biračkih mjesta i 318 mobilnih timova.
 

Tip biračkog mjesta
 
Broj biračkih mjesta
 
Redovno
 
                           5.205   
 
Odsustvo
 
                               130   
 
Lično
 
                               134   
 

 

Podsjećamo da će po jedno biračko mjesto 02.10.2016. godine biti otvoreno u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu i Ambasadi BiH u Beogradu.
 

Aktuelno

Odziv do 19:00h

2.10.2016

Odziv do 15:00h

2.10.2016

Odziv do 11:00h

2.10.2016