11.11.2010 00:00
Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske
 Osnovne izborne jedinice
1 . 006 - BOSANSKA KRUPA / KRUPA NA UNI
2 . 007 - BOSANSKI NOVI / NOVI GRAD
3 . 008 - BOSANSKA DUBICA / KOZARSKA DUBICA
4 . 009 - PRIJEDOR
5 . 010 - BOSANSKA GRADIŠKA / GRADIŠKA
6 . 011 - LAKTAŠI
7 . 012 - SRBAC
8 . 013 - PRNJAVOR
9 . 014 - DERVENTA
10 . 016 - BOSANSKI BROD / BROD
11 . 018 - ODŽAK / VUKOSAVLJE
12 . 021 - BOSANSKI ŠAMAC / ŠAMAC
13 . 023 - ORAŠJE / DONJI ŽABAR
14 . 024 - MODRIČA
15 . 026 - GRADACAC / PELAGICEVO
16 . 028 - BRČKO DISTRIKT BIH (OPCIJA RS)
17 . 029 - BIJELJINA
18 . 031 - BOSANSKI PETROVAC / PETROVAC
19 . 033 - SANSKI MOST / OŠTRA LUKA
20 . 034 - BANJA LUKA
21 . 035 - ČELINAC
22 . 038 - DOBOJ
23 . 045 - GRAČANICA / PETROVO
24 . 054 - LOPARE
25 . 056 - UGLJEVIK
26 . 058 - DRVAR / ISTOČNI DRVAR
27 . 061 - RIBNIK
28 . 064 - MRKONJIC GRAD
29 . 066 - JAJCE / JEZERO
30 . 068 - SKENDER VAKUF / KNEŽEVO
31 . 070 - KOTOR VAROŠ
32 . 074 - TESLIĆ
33 . 081 - KALESIJA / OSMACI
34 . 083 - ZVORNIK
35 . 088 - ŠIPOVO
36 . 101 - ŠEKOVIĆI
37 . 103 - VLASENICA
38 . 104 - BRATUNAC
39 . 105 - SREBRENICA
40 . 108 - KUPRES (RS)
41 . 121 - SOKOLAC
42 . 123 - HAN PIJESAK
43 . 132 - ILIDŽA / ISTOČNA ILIDŽA
44 . 138 - STARI GRAD SARAJEVO / ISTOČNI STARI GRAD
45 . 140 - NOVO SARAJEVO / ISTOČNO NOVO SARAJEVO
46 . 142 - TRNOVO (RS)
47 . 144 - PALE (RS)
48 . 146 - ROGATICA
49 . 147 - VIŠEGRAD
50 . 158 - MOSTAR / ISTOČNI MOSTAR
51 . 161 - NEVESINJE
52 . 163 - KALINOVIK
53 . 164 - GACKO
54 . 166 - FOČA (RS)
55 . 168 - GORAŽDE / NOVO GORAŽDE
56 . 169 - ČAJNIČE
57 . 170 - RUDO
58 . 177 - STOLAC / BERKOVIĆI
59 . 179 - LJUBINJE
60 . 180 - BILEĆA
61 . 182 - TREBINJE
62 . 184 - KOSTAJNICA
63 . 185 - MILIĆI
OPĆE INFORMACIJE
Ukupno važećih glasova 632674
Ukupno nevažećih glasova 38082
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni 613648
Ukupno poštom 12579
Ukupno u odsustvu, mobilni i DKP 6190
Ukupno potvrđeni 257
TabelaGrafički prikaz