Finansijski izvještaji za 2018. godinu
Postizborni finansijski izvještaji - Opći izbori 2018
Informacija o podnesenim postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2018. godinu sa izvorima finansiranja
001 BPS SEFER HALILOVIĆ (9) 004-STRANKA ZA BIH (11) 005-HKDU BIH (10) 008 SDP BIH (12) 016-SRS RS (8) 018-SDS (12) 027-HDZ BIH (13) 028-DNZ BIH-KRAJIŠKA STRANKA (4) 032-DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH (9) 036-BOSS-MIRNES AJANOVIĆ (8) 073-SELJAČKA STRANKA (9) 074-SOCIJALISTIČKA PARTIJA (11) 090-SDA (13) 1178-HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH (9) 1179-SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU (9) 1182-SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST (12) 1188-POSAVSKA STRANKA (9) 1239-ĆAMIL DURAKOVIĆ (1) 1264-NAPREDNA SRPSKA (10) 1270-HSS STJEPANA RADIĆA (8) 1698-DEMOKRATSKA FRONTA (12) 1699-PRVA B-H STRANKA (11) 1701-LABURISTIČKA STRANKA BIH (13) 1703-HRVATSKA NEZAVISNA LISTA (9) 1705-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (10) 1706-SAVEZ ZA NOVU POLITIKU (10) 1714-HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST (9) 1718-NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (12) 1728-LIBERALNA STRANKA BIH (9) 1730-SRS DR. V.ŠEŠELJ (12) 1872-POKRET USPJEŠNA SRPSKA (10) 1971-SAVEZ ZA STARI GRAD (9) 1972-UJEDINJENA SRPSKA (10) 1979- MLADEN NIKOLIĆ (1) 1989-UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH (9) 2018-HRVATSKA LISTA ZA LIVNO (10) 2072-GRAĐANSKI SAVEZ (9) 2291-NOVI BOŠNJAČKI POKRET (8) 2311-PRVA SDS (11) 2314-NEZAVISNI BLOK (11) 2317-NAROD I PRAVDA (11) 2319-BOSANSKA NARODNA STRANKA (8) 2320 PLATFORMA ZA PROGRES-MIRSAD HADŽIKADIĆ (10) 2321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE (11) 2322-ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA (9) 2325-SAVEZ MLADIH SNAGA (9) 2328-NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA (10) 2329-SAVEZ OSTANAK (1) 2332-IVANA BUBIĆ (1) 2336-DARKO MILETIĆ (1) 2340-IGOR JOVANOVIĆ (1) 2344-DUŠKO KOŠPIĆ (1) 2346-SLOBODAN PAVLOVIĆ (1) 2348-BOJAN ERA (1) 2351-BURIM DEĆAJ (1) 2353-MARKO ZAGORAC (1) 2355-ŽELJKO PERIĆ (1) 2358-ANTO KASALO (1) 2360-VIDOJE MASLAĆ (1) 2361-VELIMIR GLIBIĆ (1) 2363-GORDANA KRŠIĆ (1) 2365-PETAR RADIĆ (1) 440-PDP (10) 455-LDS BIH (11) 461-DNS (12) 502-NS RADOM ZA BOLJITAK (9) 513-STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA BIH (11) 515-SNSD (10) 521-HDU BIH (9) 734-HSP BIH (9) 877-NAŠA STRANKA (12) 879-EKOLOŠKA PARTIJA RS (8) 882-A-sda (12)