Избори у Стоцу
Одлука о потврђивању и објављивању резултата поновљених избора за начелника Општине Столац и вијећнике у Општинском вијећу Општине Столац одржаних дана 19. фебруара 2017. године