Izbori u Stocu
Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ponovnih izbora za načelnika Općine Stolac i vijećnike u Općinskom vijeću Općine Stolac održanih dana 19. februara 2017. godine