Finansijski izvještaji za 2016. godinu
Godišnji finansijski izvještaji za 2016. godinu
Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2016. godinu sa izvorima finansiranja
000-00077 Demokratska stranka federalista (3) 001 Bosanskohercegovačka patriotska stranka-Sefer Halilović (5) 003-Stranka za Srednje (5) 005-Hrvatska krscanska demokratska unija BiH (6) 008- Socijaldemokratska partija BiH (9) 016- Srpska radikalna stranka RS (5) 018-Srpska demokratska stranka (8) 026- Stranka SPAS (6) 027-Hrvatska demokratska zajednica BiH (7) 028-Demokratska narodna zajednica BiH (7) 036-BOSS-Bosanska stranka-Mirnes Ajanović (4) 049- Zavičajni socijaldemokrati Mile Marčeta (5) 059- Novi demokratski pokret (5) 069-Srpski pokret obnove RS (4) 073-Seljačka stranka (3) 074-Socijalistička partija (8) 090-Stranka demokratske akcije (8) 1004-Stranka pravde i razvoja BiH (4) 1015-Kladuška stranka privrednog prosperiteta (5) 1017-Narodna stranka (Pokret za Brod) (4) 1177-Stranka za narod BiH (4) 1178-Hrvatska stranka prava dr.Ante Starčević BiH (4) 1179-Savez za demokratsku srpsku (5) 1181-Demokratska partija Dragan Čavić (5) 1182-Savez za bolju budućnost BiH (7) 1186-Nova socijalistička partija (4) 1188-Posavska stranka (5) 1190-Stranka dijaspore BiH (5) 1200-Srpska napredna stranka (5) 1217-Stranka za općinu Olovo (3) 1241-Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne (5) 1250-Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca (5) 1252-Snaga ekonomskog pokreta u BiH (5) 1256-Napredna demokratska stranka BiH (3) 1257-Hrvatska čista stranka prava BiH (4) 1264-Napredna srpska (4) 1270-Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića (4) 1271-Stranka mladih za promjene (4) 1291-Reformska stranka (4) 1694-Napredna srpska-NS (6) 1698-Demokratska fronta (8) 1699-Prva Bosansko-hercegovačka stranka (6) 1701-Laburistička stranka BiH (8) 1703-Hrvatska nezavisna lista (4) 1705-Hrvatska republikanska stranka (4) 1706- Savez za novu politiku (4) 1711-Demokratska obiteljska stranka (4) 1714-Hrvatski savez HKDU-HRAST (6) 1718-Narodni demokratski pokret (6) 1723-Socijal demokratski front BiH (4) 1728-Liberalna stranka BiH (4) 1730-Srpska radikalna stranka dr.Vojislav Šešelj (8) 1776-Hrvatska stranka prava-pravaši (5) 1804-Stranka za naš grad (4) 1872-Pokret uspješna srpska (5) 1882-Tuzlanska alternativa (4) 1919-Pokret za bolje Brčko Đapo Mirsad (7) 1940-Građanska snaga (5) 1950-Brčanski demokratski pokret Brčko distrikta BiH (7) 1971-Savez za stari grad (6) 1972-Ujedinjena srpska (6) 1977-Ramska demokratska stranka (5) 1986- Slobodna srpska (4) 1987-Snaga centra (6) 1989-Unija socijaldemokrata BH USD BH (5) 2018-Hrvatska lista za Livno (5) 2044-Nezavisna lista (4) 2072-Građanski savez (7) 2078-Čapljinska neovisna stranka-Čapljina u srcu (4) 2097-Hrvatska seljačka stranka BiH (3) 2291-Novi bošnjački pokret (3) 2292-Prva Mostarska partija (4) 2293-Nova alternativa Stranka rada i razvoja (2) 279-Partija ujedinjenih penzionera (5) 370-Kongresna narodna stranka (3) 440-Partija demokratskog progresa (6) 455-Liberalno demokratska stranka BiH (7) 461-Demokratski narodni savez (7) 502- Narodna stranka Radom za boljitak (6) 513-Stranka penzionera umirovljenika BiH (8) 515-Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD (7) 521-Hrvatska demokratska unija BiH (5) 561-Narodna demokratska stranka (7) 574- Radničko-komunistička partija BiH (3) 722-Nova demokratija (3) 724-Pokret za Trebinje (6) 730-Socijaldemokratska unija BiH (5) 732-Srpska radikalna stranka 9.januar (4) 734-Hrvatska stranka prava BiH (4) 761-Nezavisna demokratska stranka (3) 769-Hrvatska demokratska zajednica 1990 (7) 866-Stranka udruženih nezavisnih demokrata BiH (4) 877-Naša stranka (7) 879-Ekološka partija RS (5) 882-Stranka demokratske aktivnosti (6) 983-Pokret za Prnjavor (4)