PRIJAVE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA UČEŠĆE NA LOKALNIM IZBORIMA 2012

Sarajevo, 18.05.2012.godine – Centralna izborna komisija BiH podsjeća političke subjekte da u skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2012. godine, dana 25.05.2012. godine u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka,nezavisnih kandidata, udruženja i grupa za učešće na izborima.

Uz prijavu za ovjeru politička stranka i nezavisni kandidat u skladu sa članom 4.4 stav (5) i članom 4.8 Izbornog zakona BiH moraju podnijeti i odgovarajući broj potpisa podrške birača za svaku općinu za koju prijavljuju kandidaturu.

Ukoliko politička stranka u općini participira u općinskom vijeću/skupštini općine ili ima načelnika oslobođena je podnošenja potpisa podrške za tu općinu uz dostavljenu izjavu nosioca mandata da je još uvijek član te političke stranke.

Za izbor predstavnika za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina ne podnose se potpisi podrške birača.