Saopštenja za javnost A- A+

Ovjera koalicija i lista nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine

1.8.2020

Centralna izborna komisija BiH je na 44. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj danas, 01.08.2020. godine ovjerilo 77 prijava koalicija u potpunosti, 45 prijava koalicija vraćeno je na uređenje i otklanjanje nedostataka a dok je 7 prijava odbijeno u cijelosti zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta.

 

Također, na današnjoj sjednici ovjereno je i 8 lista nezavisnih kandidata dok su 2 prijave za ovjeru lista nezavisnih kandidata vraćene na uređenje i otklanjanje nedostataka.

 

Rok za otklanjane nedostataka je dva dana od dana dostave obavještenja.

 

 

Saopštenja za javnost

Istekao rok za podnošenje prijav

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Sutra u 16 sati ističe rok za po

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Ovjera koalicija i listi neovisn

Nakon razmatranja Izvještaja o izvršenim provjerama pri

Promjena biračke opcije za rasel

Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i koji ima sta

Usvojena Izjava o opredjeljenost

Na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija Bosne i Herce

Predsjednik i članovi CIK BiH od

Predsjednik CIK BiH g. Željko Bakalr i članovi CIK BiH dr. Irena Hadž

Izbori za Gradsko vijeće Grada M

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas, 23.07.2020.

Odluka CIK BiH o odgađanju Lokal

Centralna izborna komisija BiH je danas, 22.07.2020. godine primila R

Zahtjev za donošenje posebne odl

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. g

Ovjera političkih subjekata za u

Centralna izborna komisija BiH je na 38. (hitnoj) sjednici održanoj d

Ovjera političkih subjekata za u

Centralna izborna komisija BiH je na 37. (hitnoj) sjednici održanoj d

Štampanje i pakovanje glasačkih

Centralna izborna komisija BiH je na 36. (hitnoj) sjednici održanoj d

dd