Saopštenja za javnost A- A+

CIK BiH razmatrala probleme u provedbi Lokalnih izbora 2020. godine

20.5.2020

U petak, 22.05.2020. godine ističe rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale postupiti po odredbama iz člana 1.2a Izbornog zakona BiH kojim je propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za obezbijeđenje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH.

 

Nakon isteka navedenog roka Centralna izborna komisija BiH će pristupiti usvajanju Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koje će biti prilagođeno odredbama člana 14.2 Izbornog zakona BiH.

 

Centralna izborna komisija BiH rješavanje problema finansiranja izbora prepušta Vijeću ministara BiH i apelira da postupi po zahtjevu CIK BiH od 18.05.2020. godine za donošenje posebne odluke radi rješavanja problema finansiranja Lokalnih izbora 2020. godine.

 

Saopštenja za javnost

On-line sastanak CIK BiH i Grads

Članovi Centralne izborne komisije BiH dr. Ahmet Šantić, gdin

Lokalni izbori 2020. godine odgo

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

CIK BiH u srijedu o problemima p

Centralna izborna komisija BiH će u srijedu, 20.05.2020. godine na 23

Ministarstvo finansija i trezora

Zbog činjenice da Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH z

Stjepan Mikić, član CIK BiH je p

Centralna izborna komisija BiH je jučer, 13.05.2020. godine, zaprimil

Izrečene sankcije političkim str

Centralna izborna komisija BiH je na 22. sjednici održanoj 14.05.2020

Raspisani Lokalni izbori 2020. g

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

Drugi sastanak Radne grupe za or

Danas je u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu

CIK BiH i Misija OSCE-a u BiH

Od danas, nakon testnog perioda, javnost u Bosni i Hercegovini može p

Od sutra pratite sjednice Centra

Nakon testnog perioda, Centralna izborna komisija BiH obavješt

Vanja Bjelica-Prutina, predsjedn

Predsjednica Centralne izborne komisije BiH gđa Vanja Bjelica-Prutina

Prvi sastanak Radne grupe za org

U cilju pripreme planova informiranja birača i  organizacije izb

dd