Saopštenja za javnost A- A+

Kazne


        Sarajevo,20.12.2018. godine –Danas je Centralna izborna komisija BiH, na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2016. godinu, zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka novčano kaznila 36 političkih stranaka i jednu ovlaštenu osobu unutar političke stranke.

Red.

br.

Kod

Politička stranka

 

Iznos kazne

 1.  

001

BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA – SEFER HALILOVIĆ

1.500,00

 1. 2.

036

BOSS –BOSANSKA STRANKA –MIRNES AJANOVIĆ  

1.100,00

 1.  

1276

KOMUNISTIČKA PARTIJA

2.500,00

 1.  

1728

LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

1.500,00

 1.  

1718

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 

2.000,00

 1.  

2044

NEZAVISNA  LISTA

1.000,00

 1.  

2092

NOVA PARTIJA 

1.000,00

 1.  

1007

POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „ SNAGA BOSNE“

 

1.500,00

 1.  

1804

POLITIČKA STRANKA „STRANKA ZA NAŠ GRAD“

2.500,00

 1.  

1291

REFORMSKA STRANKA

1.000,00

 1.  

730

SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH

2.500,00

 1.  

1987

SNAGA CENTRA

1.500,00

 1.  

1252

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI

1.000,00

 1.  

732

SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“

2.000,00

 1.  

016

SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE

1.500,00

 1.  

882

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

6.200,00

 1.  

1972

UJEDINJENA SRPSKA

1.500,00

 1.  

1703

HRVATSKA NEZAVISNA LISTA

5.000,00

 1.  

2097

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.000,00

 1.  

561

GOJKO TOPALOVIĆ ZA NARODNU DEMOKRATSKU STRANKU

1.000,00

 1.  

1698

DEMOKRATSKA FRONTA

10.600,00

 1.  

1272

LISTA ZA BUGOJNO

1.000,00

 1.  

1254

NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE

500,00

 1.  

1182

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – Fahrudin Radončić

3.500,00

 1.  

018

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

14.900,00

 1.  

1200

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

1.000,00

 1.  

003

STRANKA ZA SREDNJE

1.000,00

 1.  

1919

POKRET ZA BOLJE BRČKO-ĐAPO MIRSAD

1.500,00

 1.  

1882

TUZLANSKA ALTERNATIVA

2.000,00

 1.  

1003

NEZAVISNA STRANKA DR MIHAJLO TOVIRAC

1.500,00

 1.  

074

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

4.000,00

 1.  

026

STRANKA SPAS

500,00

 1.  

1190

STRANKA DIJASPORE  BOSNE I HERCEGOVINE

3.000,00

 1.  

1270

HRVATSKA SELJAČKA STANKA STJEPANA RADIĆA

1.000,00

 1.  

2020

NARODNA STRANKA ZA GRAHOVO

500,00

 1.  

734

HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCGOVINE

1.000,00

 1.  

1179

SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

2.000,00

 1.  

 

U K U P N O:

88.300,00

Odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv njih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

    

Centralna izborna komisija BiH danas je primila k znanju Informaciju o podnesenim postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka i nezavisnih kandidata-finansiranje izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine. Informacija sa pratećim prilozima će danas biti dostupna javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH dok će postizborni finansijski izvještaji biti objavljeni sutra pod linkom koji se zove Finansiranje stranaka/Finansijski izvještaji.

           

 

Saopštenja za javnost

Posredni izbori za Dom naroda Pa

Sarajevo,16.01.2019 godine – Danas je Centralna izborna komisij

Prijevremeni izbori

Sarajevo,15.01.2019 godine – Danas je Centralnu izbornu komisij

Žrijebanje

Sarajevo, 3.1.2018. godine –  Centralna izborna komisija B

Posredni izbori

Sarajevo, 31.12.2018. godine –  Centralna izborna komisija

Uputstvo o izmjeni Uputstva o po

Sarajevo,21.12.2018. godine –Uputstvo o izmjeni Uputstva o post

Ovjerene prijave političkih stra

Sarajevo,20.12.2018. godine – Danas je Centralna izborna komisi

Ambasador Republike Turske Nj.E.

Sarajevo,19.12.2018. godine – Danas je Centralnu izbornu komisi

Usvojeno Uputstvo o izmjeni Uput

Sarajevo,18.12.2018. godine – Centralna izborna komisija BiH je

Uručenje Uvjerenja o dodjeli man

Sarajevo,12.12.2018. godine – Na konstituirajućoj sjednici Vije

Potvrđeni rezultati posrednih iz

Sarajevo,11.12.2018. godine – Centralna izborna komisija BiH je

Prijevremeni izbori za načelnike

Sarajevo,10.12.2018. godine – Centralna izborna komisija BiH je

Utvrđeni rezultati posrednih izb

Sarajevo,07.12.2018. godine – Centralna izborna komisija BiH je