Saopštenja za javnost A- A+

Kazne


        Sarajevo,20.12.2018. godine –Danas je Centralna izborna komisija BiH, na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2016. godinu, zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka novčano kaznila 36 političkih stranaka i jednu ovlaštenu osobu unutar političke stranke.

Red.

br.

Kod

Politička stranka

 

Iznos kazne

 1.  

001

BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA – SEFER HALILOVIĆ

1.500,00

 1. 2.

036

BOSS –BOSANSKA STRANKA –MIRNES AJANOVIĆ  

1.100,00

 1.  

1276

KOMUNISTIČKA PARTIJA

2.500,00

 1.  

1728

LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

1.500,00

 1.  

1718

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 

2.000,00

 1.  

2044

NEZAVISNA  LISTA

1.000,00

 1.  

2092

NOVA PARTIJA 

1.000,00

 1.  

1007

POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „ SNAGA BOSNE“

 

1.500,00

 1.  

1804

POLITIČKA STRANKA „STRANKA ZA NAŠ GRAD“

2.500,00

 1.  

1291

REFORMSKA STRANKA

1.000,00

 1.  

730

SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH

2.500,00

 1.  

1987

SNAGA CENTRA

1.500,00

 1.  

1252

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI

1.000,00

 1.  

732

SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“

2.000,00

 1.  

016

SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE

1.500,00

 1.  

882

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

6.200,00

 1.  

1972

UJEDINJENA SRPSKA

1.500,00

 1.  

1703

HRVATSKA NEZAVISNA LISTA

5.000,00

 1.  

2097

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.000,00

 1.  

561

GOJKO TOPALOVIĆ ZA NARODNU DEMOKRATSKU STRANKU

1.000,00

 1.  

1698

DEMOKRATSKA FRONTA

10.600,00

 1.  

1272

LISTA ZA BUGOJNO

1.000,00

 1.  

1254

NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE

500,00

 1.  

1182

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – Fahrudin Radončić

3.500,00

 1.  

018

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

14.900,00

 1.  

1200

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

1.000,00

 1.  

003

STRANKA ZA SREDNJE

1.000,00

 1.  

1919

POKRET ZA BOLJE BRČKO-ĐAPO MIRSAD

1.500,00

 1.  

1882

TUZLANSKA ALTERNATIVA

2.000,00

 1.  

1003

NEZAVISNA STRANKA DR MIHAJLO TOVIRAC

1.500,00

 1.  

074

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

4.000,00

 1.  

026

STRANKA SPAS

500,00

 1.  

1190

STRANKA DIJASPORE  BOSNE I HERCEGOVINE

3.000,00

 1.  

1270

HRVATSKA SELJAČKA STANKA STJEPANA RADIĆA

1.000,00

 1.  

2020

NARODNA STRANKA ZA GRAHOVO

500,00

 1.  

734

HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCGOVINE

1.000,00

 1.  

1179

SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

2.000,00

 1.  

 

U K U P N O:

88.300,00

Odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv njih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

    

Centralna izborna komisija BiH danas je primila k znanju Informaciju o podnesenim postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka i nezavisnih kandidata-finansiranje izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine. Informacija sa pratećim prilozima će danas biti dostupna javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH dok će postizborni finansijski izvještaji biti objavljeni sutra pod linkom koji se zove Finansiranje stranaka/Finansijski izvještaji.

           

 

Saopštenja za javnost

Dr. Suad Arnautović učestvovao n

Sarajevo,11.06.2019 godine – Na poziv Parlamentarne skup&scaron

Dr. Ireni Hadžiabdić dodjeljen V

Sarajevo,27.05.2019 godine – Može se sa sigurnošću konst

Predavanje studentima iz Mostara

Sarajevo, 16.05.2019. godine – Centralna izborna komisija BiH j

Dr. Irena Hadžiabdić u Štokholmu

Sarajevo,13.05.2019 godine – Na poziv Međunarodnog instituta za

Izborni proces u Indiji

Sarajevo,11.05.2019 godine – Izborna komisija Indije je objavil

Sastanak CIK BiH-Vijeće Evrope

Sarajevo,24.04.2019 godine – Danas je u sjedištu Central

Počeo proces utvrđivanja odgovor

Sarajevo,24.04.2019 godine – Nakan izvršene analize rada

Delegacija Centralne izborne kom

Sarajevo, 22. april 2019. -  Na poziv Državne izborne komisije R

Završena dvodnevna konferencija

Sarajevo,16.04.2019 godine – Usvajanjem preporuka i zaključaka,

Počela dvodnevna konferencija „O

Sarajevo,15.04.2019 godine – Danas je u Sarajevu počela dvodnev

Dvodnevna konferencija „Opći izb

Sarajevo,12.04.2019 godine – Centralna izborna komisija Bosne i

Još nije počela procedura izbora

Sarajevo,12.04.2019 godine – Centralna izborna komisija Bosne i

Predavanje studentima Pravnog fa

Sarajevo,29.03.2019 godine – Grupa od 60 studenata druge godine