SJEDNICE A- A+

67. (hitna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 13.10.2021 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Brčko distrikta BiH
   2) Gradsko vijeće Čapljina
   3) Gradsko vijeće Grada Mostara
   4) Gradonačelnik Grada Prijedor
   5) Skupština općine Rudo
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Čapljina
   2) Gradske izborne komisije Visoko
   3) Općinske izborne komisije Čelinac
   4) Općinske izborne komisije Donji Vakuf
   5) Općinske izborne komisije Kozarska Dubica
   6) Općinske izborne komisije Srebrenica
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na teritoriji Općine Bosansko Grahovo
 4. Prijedlog odluka o povratu uplaćenog novčanog iznosa za taksu za ovjeru
 5. Prijedlozi rješenja o odobravanju pristupa informacijama po zahtjevima: 1) Senade Brnjak 2) Transparency International BiH
 6. Informacija o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2019. godinu, s nalazima revizije
 7. Ostalo

 

       Predsjednik

       Željko Bakalar

 

SJEDNICE