SJEDNICE A- A+

55. sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 17.9.2020 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 52. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 53. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 3. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 54. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu Gradske izborne komisije Goražde
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 06-1-07-3-648/20 od 28. 8. 2020. godine
 6. Prijedlog Odluke po zahtjevu političkog subjekta DEMOS-SNP-BOLJA SREBRENICA (kod 02981)
 7. Prijedlog Odluke po žalbi političkog subjekta Slobodna stranka Srpske
 8. Prijedlog Odluke po žalbi političkog subjekta Socijalistička partija Srpske
 9. Prijedlog Zaključka po zahtjevu političkog subjekta Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za Lokalne izbore 2020. godine
 11. Prijedlog Odluke o:
   1) politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola na radnom mjestu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
   2) imenovanju savjetnice i zamjenika savjetnice za prevenciju uznemiranja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog Internih procedura o procesu izrade budžeta
 13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje izvan BiH za Lokalne izbore 2020. godine putem preporučene pošiljke
 14. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za pristup informacijama
 15. Ostalo

 

  Predsjednik

Željko Bakalar

 

SJEDNICE