SJEDNICE A- A+

29. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 25.6.2020 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Kakanj
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije Bratunac
 3. Prijedlog Ispravke prečišćenog teksta Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
 4. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska
 5. Prijedlog odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javnu nabavku broj: 07-2-16-3-106-2/20 od 13.02.2020. godine
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta izbornog materijala
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga:
   1)izrada i presnimavanje video spota za Lokalne izbore 2020. godine – LOT 1
   2)izrada i presnimavanje motivacijskog video spota i audio džingla za Lokalne izbore 2020. godine – LOT 2
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine – LOT 1
   2) poništenju postupka javne nabavke ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine – LOT 2
 10. Prijedlog Odluke o nabavci ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine - LOT 2, ponovlјeni postupak
 11. Prijedlozi zaklјučaka o obustavi postupka utvrđivanja odgovornosti političkih partija koje nisu dostavile godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
 12. Ostalo

 

Predsjednica

    Vanja Bjelica-Prutina

 

SJEDNICE