SJEDNICE A- A+

28. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.6.2020 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 27. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata: 1) Općinsko vijeće Domalјevac-Šamac
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Goražde
   2) Općinske izborne komisije Donji Žabar
   3) Općinske izborne komisije Jablanica
   4) Općinske izborne komisije Klјuč
   5) Općinske izborne komisije Kupres
   6 Općinske izborne komisije Maglaj
   7) Općinske izborne komisije Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o uništenju sita sa vodenim žigom
 5. Izvještaj o održanoj obuci članova organa za sprovođenje izbora – „Lokalni izbori 2020. godine“
 6. Prijedlog odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 7. Prijedlog odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Centralni birački spisak
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta i usluga povećanja brzine interneta
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga:
   1) zakupa kompjutera, LOT 1
   2) zakupa multifunkcionalnih kopir aparata (kopir aparat, mrežni printer i skener), LOT 2
 10. Prijedlozi odluka iz oblasti primjene Zakona o finansiranju političkih partija
 11. Prijedlog Akcionog plana za prevenciju korupcije u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja pandemije KOVID-19
 12. Ostalo

Predsjednica

    Vanja Bjelica-Prutina


 

SJEDNICE