SJEDNICE A- A+

24. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 7.6.2018 12:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 23. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Izvještaj o izvršenom pregledu prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine nakon otklanjanja nedostataka i nepravilnosti u prijavama, sa prijedlogom odluka o ovjeri / odbijanju
 3. Prijedlog Odluke po žalbi političke stranke Napredna Srpska – NS
 4. Prijedlog Odluke u predmetu političke stranke Srpska radikalna stranka Dr Vojislav Šešelj
 5. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Gračanica
 6. Prijedlog Zaključka u predmetu primjene člana 1.8 stav (4) i stav (6) i člana 1.10 stav (1) tačka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluka u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 8. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci klima sistema
   2) imenovanju Komisije za nabavku klima sistema
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ambalažnog materijala za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
 10. Ostalo

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić


 

SJEDNICE