SJEDNICE A- A+

23. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 31.5.2018 12:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 22. (korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. 1) Izvještaj o izvršenim provjerama političkih stranaka i nezavisnih kandidata sa prijelogom odluka za ovjeru/odbijanje, odnosno obavijesti o nedostacima
  2) Prijedlog odluka o utvrđivanju prava korištenja prava političkih stranaka u izbornu svrhu
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata: 1) Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 2) Općinsko vijeće Ravno
 4. Informacija o stanju popunjenosti izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica na dan 29. 5. 2018. godine
 5. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Srebrenica
   2) Usora
 6. Prijedlog Odluke o uplati godišnje članarine Udruženju svjetskih izbornih tijela (A-WEB) za 2018. godinu
 7. Prijedlog Odluke o uplati godišnje članarine Udruženju europskih izbornih zvaničnika (ACEEEO) za 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku štampanja i pakovanja glasačkih listića
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme – četiri blade servera sa pripadajućom licencom i pratećom opremom
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) poništenju postupka javne nabavke zakupa kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine – LOT 1 – zakup računara
   2) izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zakupa multifunkcionalnih kopir aparata (kopir aparat, mrežni printer i skener) – LOT 2
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju ponovnog postupka nabavke zakupa kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine – LOT 1 – zakup računara
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za Opće izbore 2018. godine:
   1) usluge štampanja koverata i oznaka za biračka mjesta – LOT 2
   2) usluge izrade fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata – LOT 4
   3) poništenje javne nabavke usluga štampanja obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje, i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije – LOT 3
 13. Prijedlog Odluke o pokretanju ponovnog postupka za nabavku usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za Opće izbore 2018. godine – nabavka usluga štampanja obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje, i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije – LOT 3
 14. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

SJEDNICE