Finansijski izvještaji za 2013. godinu
Godišnji finansijski izvještaji za 2013. godinu
Informacija o dostavljenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2013. godinu