LOKALNI IZBORI 2012
DOPUNSKA ODLUKA I O POTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU REZULTATA LOKALNIH IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI 2012. GODINE - "Sl. gl. BiH", br. 97/12 I IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA