Саопштења за јавност A- A+

Овјера пријава политичких странака и независних кандидата за учешће на Општим изборима 2018. године


Сарајево,31.05.2018.године – Разматрајући Извјештај о извршеним провјерама пријва политичких странака и независних кандидата, Централна изборна комисија БиХ је на данашњој сједници почела процес овјере пријава политичких субјеката за учешће на предстојећим Општим изборима у БиХ заказаним за недјељу, 07.10.2018. године.

 

Централној изборној комисији БиХ поднесене су 72 пријаве политичких странака. Централна изборна комисија БиХ је данас овјерила 36 пријава политичких странака за учешће на изборима које у потпуности испуњавају законом прописане услове за овјеру, једна пријава је овјерена дјелимично, односно за ниво власти за који испуњава услове а 4 пријаве политичких странка су одбијене. Код 31 пријаве политичких странака утвђени су недостаци. Углавном је то недовољан број валидних потписа подршке. Њима ће бити достављено обвјештење о недостацима и оставиће им се рок од два дана да отклоне недостатке, односно рок ће им бити до суботе, 02.06.2018. године  до 16 сати.

 

Централној изборној комисији БиХ поднесено је 39 пријава независних кандидата за овјеру учешћа на Општим изборима 2018. године. Данас је Централна изборна комисија БиХ овјерила пријаве 10 независних кандидата које у потпуности испуњавају законом прописане услове. Одбијене су пријаве 5 независних кандидата, док је за 24 независна кандидата остављен рок од два дана од дана добијања обавјештења да отклоне недостатке у пријави, односно до 02.06.2018. године до 16 сати.

Данас донешене одлуке нису правоснажне, против њих се може поднијети жалба Апелационом одјељењу Суда БиХ путем Централне изборне комисије БиХ, у року од два дана од дана пријема одлуке.

 

Након окончања поступка овјере пријава политичких странака и независних кандидата Централна изборна комисија БиХ ће преглед овјерених политичких субјеката  објавити на wеб страници Централне изборне комисије БиХ.

 

Саопштења за јавност

Посредни избори за Дом народа Па

Сарајево,16.01.2019 године – Данас је Централна изборна комисиј

Пријевремени избори

Сарајево,15.01.2019 године – Данас је Централну изборну комисиј

Жријебање

Сарајево, 3.1.2018. године –  Централна изборна комисија Б

Пoсрeдни избoри

Сaрajeвo, 31.12.2018. гoдинe –  Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja

Упутство о измјени Упутства о по

Сарајево,21.12.2018. године – Упутство о измјени Упутства о пос

Казне

        Сарајево,20.12.2018. године –Данас

Овјерене пријаве политичких стра

Сарајево,20.12.2018. године – Данас је Централна изборна комиси

Амбасадор Републике Турске Њ.Е.

Сарајево,19.12.2018. године – Данас је Централну изборну комиси

Усвојено Упутство о измјени Упут

Сарајево,18.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Уручење Увјерења о додјели манда

Сарајево,12.12.2018. године – На конститутивној сједници Вијећа

Потврђени резултати посредних из

Сарајево,11.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,10.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати посредних изб

Сарајево,07.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је