Сједнице A- A+

24. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 21.5.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 22. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Нови Град Сарајево
   2) Општинско вијеће Оџак
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Илиџа
 4. Приједлог Одлуке о форми и садржају гласачког листића за нивое власти на Локалним изборима 2020. године
 5. Приједлог измјене Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2020. годину I дио
 6. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2020. године
 7. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о набавци услуга штампања и паковања изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 8. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 9. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о набавци услуга израде и преснимавања ТВ – телопа, видео спота, мотивацијског видео спота и аудио џингла за провођење Локалних избора 2020. године
 10. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци услуга оглашавања у дневној штампи за потребе провођења Локалних избора 2020. године
 11. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци материјала за Локалне изборе 2020. године
 12. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци услуга интернета и услуга повећања брзине интернета
 13. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци закупа компјутерске и електронске опреме за Локалне изборе 2020. године
 14. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о набавци амбалажног материјала за Локалне изборе 2020. године
 15. Приједлог Одлуке o допуни Одлуке о набавци услуга транспорта изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 16. Информација са приједлогом мјера за политичке странке које нису поднијеле финансијске извјештаје
 17. Остало

 

Предсједница

    Вања Бјелица-Прутина

 

Сједнице