Сједнице A- A+

35. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 8.5.2019 13:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
   3) Скупштина Посавског кантона
   4) Општинско вијеће Бреза
 2. Извјештај о недостављеним изјавама о имовинском стању изабраних званичника – Општи избори 2018. године (непосредни) – члан 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Горажде
   2) Општинске изборне комисије Лопаре
 4. Приједлог Упутства о допуни и измјени Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 5. Приједлог Јединствене методологије и програма обраде и вођења евиденција Централног бирачког списка (пречишћени текст)
 6. Приједлог закључака о покретању поступака утврђивања одговорности за предсједнике и чланове бирачких одбора на бирачким мјестима:
   1) 029Б046Б у Основној изборној јединици Бијељина
   2) 029Б093 у Основној изборној јединици Бијељина
   3) 029Б146 у Основној изборној јединици Бијељина
   4) 054Б014 у Основној изборној јединици Лопаре
   5) 106А008 у Основној изборној јединици Ливно
   6) 106А024 у Основној изборној јединици Ливно
   7) 106А030 у Основној изборној јединици Ливно
   8) 106А031 у Основној изборној јединици Ливно
   9) 106А035 у Основној изборној јединици Ливно
   10) 124А005А у Основној изборној јединици Томиславград
   11) 150А006 у Основној изборној јединици Широки Бријег
   12) 150А008 у Основној изборној јединици Широки Бријег
   13) 150А020 у Основној изборној јединици Широки Бријег
   14) 152А001А у Основној изборној јединици Мостар
   15) 155А023 у Основној изборној јединици Мостар
   16) 156А012 у Основној изборној јединици Мостар
 7. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 8. Остало
Сједнице