Сједнице A- A+

32. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 11.4.2019 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 31. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Зеница
   2) Општинско вијеће Бусовача
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Источно Ново Сарајево
   2) Сански Мост
 4. Приједлози одлука о поврату уплаћеног новчаног износа за таксу за овјеру – пријевремени избори 2019. године
 5. Приједлог Плана и програма едукације органа за спровођење избора за 2019. годину
 6. Извјештај о раду чланова бирачких одбора на Општим изборима 2018. године
 7. Приједлог Закључка у предмету Кадрић Вехида, одборника у Скупштини града Зворник
 8. Приједлог привременог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 4. до 30. 6. 2019. године
 9. Информација о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2018. години из буџета свих нивоа власти у Босни и Херцеговини
 10. Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких партија за 2018. годину са изворима финансирања
 11. Остало


Предсједник

 

Бранко Петрић

Сједнице