Priopćenja za javnost A- A+

Prelimnarni broj kandidata na kandidacijskim listama


Suklado s člankom 4.21 Izbornog zakona BiH, te Naputkom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2018, koji će se održati 07.10.2018. godine, rok političkim subjektima za podnošenje kandidacijskih listi je istekao dana 09.07.2018. godine.

Do navedenog roka, Središnjem izbornom povjerenstvu BiH je kandidacijske liste podnijelo 58 političkih stranka i 36 koalicija.

Ukupan broj kandidata na kandidacijskim listama, uključujući i neovisne kandidate je 7.637 kandidata.

U narednom razdoblju će Središnje izborno povjerenstvo BiH vršiti provjere ispunjavanja uvjeta za ovjeru kandidata i kandidacijskih listi za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine.

 

Priopćenja za javnost

Ovjera kandidata i kandidacijski

Sarajevo,19.07.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Ovjera kandidata i kandidacijski

Sarajevo,18.07.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Utvrđivanje redoslijeda političk

Sarajevo,11.07.2018.godine – Sutra, 12.07.2018. godine Sredi&sc

Istekao rok za prijem kandidacij

Sarajevo,09.07.2018.godine – Danas je u 16 sati istekao rok za

Prijem kandidacijskih listi i u

Sarajevo,05.07.2018.godine – U skladu sa Naputkom o rokovima i

Uništenje starog i izrada novog

Sarajevo,02.07.2018.godine – Dr. Irena Hadžiabdić, predsjednica

Okončana ovjera političkih subje

Sarajevo,26.06.2018.godine – Nakon razmatranja Izvješća

Optičko skeniranje glasačkih lis

Sarajevo,26.06.2018.godine – U okviru konstantnog zagovaranja u

Sastanci sa predstavnicima ODIHR

Sarajevo,25.06.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Potpisan Ugovor o nabavci usluge

Sarajevo,22.06.2018.godine – Nakon što je Pravobranila&s

Ovjera koalicija za sudjelovanje

Sarajevo,21.06.2018.godine – Razmatrajući Izvješće o izv

Dvodnevna konferencija “U susret

Sarajevo,19.06.2018.godine – Danas je na Ilidži počela dvodnevn